• doradztwo podatkowe - interpretacje przepisów, opinie, porady,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów od ryczałtu ewidencjonowanego,
 • pełna księgowość firm,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,
 • audyty podatkowe,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • rozliczanie dochodów uzyskiwanych zagranicą,
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • kompleksowa pomoc w zakładaniu i likwidacji firm,
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi i jednostkami ZUS,
 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do WSA i NSA,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.
wpisz swój adres email:
wpisz treść wiadomości: